Over mij

Mijn naam is Liselore Thijs. Ik ben opgegroeid in Loosdrecht. Achter mijn ouderlijk huis ligt een grote tuin met heel veel verschillende planten. In deze tuin is mijn interesse voor bloemen en planten gewekt. Tijdens mijn middelbareschooltijd werkte ik op zaterdag bij een vasteplantenkweker. Ik vond het heerlijk om daar tussen de planten bezig te zijn.

Foto Liselore - mooi groen graf

Foto Liselore – mooi groen graf

Opleiding
Na de middelbare school koos ik voor de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Larenstein in Velp. Hier leerde ik de wetenschappelijke namen van al die planten die ik kende uit de tuin van mijn ouders.

Werkervaring
Na mijn opleiding heb ik jarenlang met veel plezier in het gemeentelijk groenbeheer gewerkt. Desondanks had ik het gevoel niet helemaal op mijn plek te zitten. Ik miste persoonlijk contact met mensen en het gevoel dat ik voor anderen van betekenis kon zijn. Ik overwoog over te stappen naar een sociaal beroep.

Eigen bedrijf
Tot september 2012. Tijdens een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade werd ik getroffen door de prachtige combinaties van bloemen en planten die ik daar zag. Ik kreeg er zoveel energie van! Ik realiseerde me dat ik het groene vak niet helemaal achter me moest laten. Kort daarna ontstond het idee een eigen bedrijf te starten in grafbeplanting. Hierin kan ik mijn liefde voor mensen en planten combineren.

Naast mijn onderneming in grafbeplanting zet ik mij in als vrijwilliger bij Humanitas Steun bij Verlies in de regio Rijnland.

“In mijn bedrijf voor grafbeplanting kan ik mijn liefde voor mensen en planten combineren.”
Deel deze paginaEmail this to someone